547001_10151587014346316_668492230_n

Заявление «О недопустимости внесения дискриминационных норм в законодательство Кыргызской Республики»

Заявление «О недопустимости внесения дискриминационных норм в законодательство Кыргызской Республики» / “Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулугуна басмырлоо жоболорун киргизүүгө жол бербөө жөнүндө” кайрылуу арызы / Statement «On inadmissibility of introducing discriminatory norms in the legislation of the Kyrgyz Republic» KloopIframe

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
trans-pride-flag

Гендерные дневники: Двойные стандарты не/видимости каждый день [Присоединяйтесь!]

Сегодня, 31 марта, многие активистки/ы отмечают день видимости трансгендеров.  День видимости на данный момент стал бременем для наших транс* коллежанок/коллег и угрозой их безопасности. Мы празднуем и ценим активистскую работу своих коллежанок/ег транс*активисток/в и вклад, который они делают в борьбу за гендерную справедливость. Команда СКью собралась обсудить вопросы видимости и невидимости и поставить эти понятия […]

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
1601491_611274515619584_729253717_n

Улуттук “#СООБЩА” кыймылынын кодулоо, жек көрүүчүлүк жана зордук-зомбулукка каршы кайрылуусу

кросс пост с http://unitekyrgyzstan.kloop.kg/2014/03/25/uluttukoduloo-zombulukka-karshy-obrashhenie/     Улуттук “СООБЩА” кыймылынын кодулоо, жек көрүүчүлүк жана зордук-зомбулукка каршы кайрылуусу. Биз ар түрдүүлүк, теңчилик жана адилеттүүлүк үчүн! Биз, СООБЩА кыймылынын мүчөлөрү, адам укуктарын алдыга жылдыруунун жана коргоонун тез артка жылуусуна, зордук-зомбулуктун жана кодулоонун деңгээлинин өсүшүнө, жек көрүүчүлүк сөздөрүнүн  жана зордук-зомбулукка ачык чакыруулардын көбөйүшүнө, этностор аралык, диндер аралык, маданий аралык касташууну […]

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
1925139_611275692286133_1663269944_n

Обращение Национального движения “#СООБЩА” против дискриминации, ненависти и насилия

кросс пост с http://unitekyrgyzstan.kloop.kg/2014/03/25/uluttukoduloo-zombulukka-karshy-obrashhenie/   Обращение Национального движения “СООБЩА” против дискриминации, ненависти и насилия. Мы за разнообразие, равенство, свободу и справедливость! Мы, члены движения СООБЩА, чрезвычайно обеспокоены стремительным откатом в продвижении и защите прав человека, растущим уровнем насилия и дискриминации, учащающимися случаями использования речи ненависти и открытых призывов к насилию, разжигания межэтнической, межрелигиозной, межкультурной розни, усиливающимися […]

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
марш-25_К02 - копия

#сообща 25-март Кыргызстандагы зордук-зомбулук, кодулоо жана жек-көрүүчүлүккө каршы тынчтык жөө жүрүшү.

кросс-пост https://www.facebook.com/events/1432290097016753/ 2014-ж 25-мартта. Кызгылт сары күнү, “Биргеликте, Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга болгон зордук-зомбулукту токтотолу” кыймылы Кыргызстанда болгон зордук-зомбулук, кодулоо жана ксенофобия проблемаларына коомчулуктун көңүлүн буруу максатында жөө жүрүш өткөрөт. Жөө жүрүштүн катышуучулары Жибек Жолу просптектиси жана Эркиндик бульварынын кесилишинде чогулушуп жана андан кийин саат 13:30 да төмөнкү маршрут менен өтүшөт: Эркиндик — Абдымомунов — Панфилов […]

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники